REGULAMIN

sklepu internetowego "Wykonane z Drewna"

§ 1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest P.H.U. KOMPLEX, ul.  NIP: 643-168-00-95, REGON: 241464900. 
 2. Sklep internetowy działa pod adresem internetowym strony głównej: www.wykonanezdrewna.eu
 3. Adres korespondencyjny do wysyłki lub zwrotów zakupionych towarów: P.H.U. KOMPLEX, 42-622 Orzech, ul. Jana III Sobieskiego 15B.
 4. Sklep prowadzi działalność i realizuje zamówienia jedynie na terenie Polski i w jej granicach.
 5. Oferty handlowe, zamówienia, pytania proszę kierować na adres korespondencyjny właściciela sklepu internetowego lub na adres poczty e-mail zawarty na stronie głównej sklepu internetowego.

§ 2

Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.wykonanezdrewna.eu.
 2. Sprzedawca – P.H.U. KOMPLEX, 42-622 Orzech, ul. Jana III Sobieskiego 15B ul.  NIP: 643-168-00-95, REGON: 241464900.
  1. Klient (Zamawiający, Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości pranej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w serwisie internetowym Sklepu.
  2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Towar – produkty, których szczegółowe opisy zamieszczone są na stronach internetowych Sklepu i stanowiące ofertę zaprezentowaną na stronie internetowej sklepu oraz określone .
  4. Zamówienia – oferty zakupu Towarów składane przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
  5. Cookies – pomocnicze pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, zawierające informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji, w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, osobistych ustawień obsługi witryny, towarach dodanych do koszyka, ustawień sortowania, ostatnio oglądanych towarach. Sklep określa politykę prywatności związaną z wykorzystywaniem plików cookies w dokumencie „Polityka prywatności cookies” dostępnym na stronie sklepu.
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu serwisu internetowego Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 3

Oferta sklepu

 1. Informacje o towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
 2. Za pośrednictwem niniejszego sklepu firma P.H.U. "KOMPLEX" prowadzi sprzedaż wysyłkową wyrobów z drewna których opis znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 3. Towar zaprezentowany na stronie sklepu stanowi jedynie propozycję aranżacji mebli.
 4. Ceny produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 5. Do każdego zakupionego towaru należy doliczyć koszt transportu. Cennik kosztów dostawy zamówionego towaru znajduje się na stronie internetowej sklepu.
 6. Zdjęcia produktów są wyłączną własnością autorską P.H.U. "KOMPLEX". Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione. Zdjęcia mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów produktów.

§ 4

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać:

a) Za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

b) Za pośrednictwem poczty e-mail, poprzez przesłanie zamówienia na adres: e-mail: biuro@wykonanezdrewna.pl. Zamówienia w tej formie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu;

c) Telefonicznie pod nr tel. kom.: 608152185. Zamówienia w tej formie można składać w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od 9:00 do 14:00.

 1. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 a Regulaminu jest poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza znajdującego się na stronie sklepu, naciśnięcie klawisza umieszczonego poniżej formularza zamówienia i skuteczne zarejestrowanie na stronie sklepu.
 2. Warunkiem uznania złożenia zamówienia za skuteczne i ważne w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt. 1 b,c,d jest podanie w treści zamówienia: imienia i nazwiska Kupującego-Zamawiającego; dokładnego adresu Kupującego-Zamawiającego; adresu poczty elektronicznej Kupującego-Zamawiającego; numeru telefonu Kupującego-Zamawiającego; dokładnie określony adres dostawy, jeżeli ten adres różni się od adresu Kupującego-Zamawiającego.
 3. W przypadku niepoprawnego lub niepełnego wypełnienia formularza zamówienia lub złożenia zamówienia bez wymaganych danych – Sprzedający uznaje, że zamówienia nie zostało złożone w sposób poprawny i nie jest zobligowany do jego realizacji.
 4. W przypadku podania innego adresu dostawy niż adres Kupującego-Zamawiającego, należy w treści zamówienia wyraźnie zaznaczyć inny adres dostawy poprzez wpisanie go drukowanymi literami.
 5. W przypadku zmiany danych Kupującego lub Zamawiającego, a w szczególności jego adresu lub adresu dostawy, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego w sposób określony w niniejszym Regulaminie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: biuro@wykonanezdrewna.eu
 6. Dane osobowe udostępnione przez Kupujących i Zamawiających towary w sklepie sprzedającego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedający zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione dane jedynie w celu realizacji zamówienia, a także zobowiązuje się nie wykorzystywać ich w innych celach, w szczególności celach marketingowych.

§ 5

Wysyłka i dostawa towaru

 1. Sprzedający realizuje zamówienia w dni robocze. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku zamówienia towaru, w momencie posiadania towaru na stanie magazynowym, Sprzedający przekaże towar do kuriera w celu realizacji zamówienia w terminie do 48 godzin od chwili zaksięgowania przelewu za zakupiony towar lub w terminie do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia przy wyborze opcji zapłaty za pobraniem gdy towar jest dostępny na naszym magazynie.
 3. Zamówione towary zostaną przekazane do wysyłki firmie kurierskiej DHL. Wysyłka realizowana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas potrzebny firmie kurierskiej na doręczenie towaru to 1 dzień roboczy. Godziny dostawy przesyłek 9.00-18.00 uzależnione są od danego regionu kraju, oraz możliwości dostarczenia przesyłki przez kuriera. W sporadycznych przypadkach, niezależnych od Sprzedającego, zakupiony towar może być dostarczony z opóźnieniem 1 lub 2 dniowym, od dnia otrzymania przez kupującego potwierdzenia, że dany towar jest już dostępny i gotowy do wysyłki. 
 4. Odbiór towaru w magazynie w Orzech ul. , . Odbiór towaru możliwy jest po uprzednim kontakcie telefonicznym. Wszystkie nasze towary dostępne na aukcjach dostępne są na zamówienie, również w większych ilościach. Większość towarów jest produkowana na zlecenie, okres realizacji to od 24 godzin do 30 dni roboczych. Prosimy o telefon lub e-mail w celu potwierdzenia dostępności danego towaru.
 5. Ustalenie przyczyn opóźnienia i sprawdzenie na jakim etapie znajduje się towar w doręczeniu przez firmę kurierską jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny Kupującego z oddziałem firmy kurierskiej, lub zlokalizowanie przesyłki za pomocą serwisu przewoźnika.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikające z winy kuriera.
 7. Możliwy jest transport towaru, przez P.H.U. "Komplex" wg. indywidualnych ustaleń z Klientem.

§ 6

Płatność

 1. Płatności za zamówione towary Kupujący może dokonać w formie przedpłaty na konto Sprzedającego, lub podczas odbioru towaru osobiście.
 2. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: P.H.U. KOMPLEX, ul.  o numerze: ING Bank Śląski nr. konta: 74105012431000009071837976
 3. W tytule wpłaty Kupujący jest zobowiązany wskazać numer transakcji lub towar, którego dotyczy płatność.

§ 7

Zwrot towaru

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, może bez podania przyczyny odstąpić od złożonego zamówienia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia drogą korespondencyjną przed jego upływem. W przypadku zamówienia towaru na specjalne zlecenie klienta, powyższy zwrot towaru nie przysługuje.
 2. Termin 10 dni, w którym Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, umowę uważa się za nie zawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony zdążyły już wyświadczyć, ulega zwrotowi. Zwrot powinien być niezwłoczny, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
 4. W terminie określonym w punkcie poprzedzającym Sprzedający wyda Kupującemu przekazane kwoty pieniędzy przeznaczone na zakup zamówionego towaru.
 5. W przypadku braku określenia przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy- danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Kupującego środków, Sprzedający przekaże wpłacone środki na rachunek z którego otrzymał wpłatę.
 6. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
 7. Kupującemu przysługuje uprawnienie do żądania bezpłatnej kopii spisanego protokołu odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru, zobowiązany jest jednak natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedającego.

§ 8

Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Klient uprawniony jest do skorzystania bezpośrednio z gwarancji producenta na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do każdego sprzedanego produktu. Sprzedający udziela, na wszystkie towary ze sklepu, gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 3. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:

a) za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres firmy P.H.U. KOMPLEX;

b) za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: biuro@wykonanezdrewna.pl – adres dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

c) telefonicznie pod numerem: 608152185 – numer dostępny w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 2. Sprzedający rozpozna każdą reklamację, wniesioną w formie pisemnej.
 3. W reklamacji należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Kupującego, dane zakupionego towaru, na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Kupującego adres pocztowy.
 5. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile poniższe postanowienia nie stanowią inaczej.
 6. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa w całości zwracający. Odpowiada on również za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, koszt przesyłki zostanie zwrócony Kupującemu.

§ 9

Realizacja zamówień na terenie Unii Europejskiej

 1. Sprzedający realizuje specjalne zamówienia zagranicznej dostawy towaru, na terenie całej Unii Europejskiej.
 2. W celu realizacji zamówienia na terenie Unii Europejskiej, Kupujący powinien złożyć specjalne zamówienie, które jest indywidualnie realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Zamówienie na dostawę towaru na terenie Unii Europejskiej należy składać telefonicznie lub mailowo:

Sebastian Kulig:

+48 608152185, office@wykonanezdrewna.eu

4. Zamówienie na terenie Unii Europejskiej realizuje się zgodnie z przepisami prawa polskiego, o ile nie pozostają one w sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej. W przypadku sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej obowiązują przepisy prawa unijnego.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedającego oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
 3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania przez Kupujących ze Sklepu, w szczególności składanych za jego pośrednictwem zamówień i ich realizacją, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem spraw, w których Kupujący jest jednocześnie Konsumentem.
 4. Właściciel sklepu "Zrobione z Drewna", zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany regulaminu nie spowodują naruszenia praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.
 5. O wprowadzonych zmianach Regulaminu Kupujący, którzy złożyli już zamówienia, zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Wszystkie znaki towarowe, wzory przemysłowe i inne składniki objęte ochroną prawa autorskiego lub prawa własności przemysłowej, zamieszczone na stronie www.zrobionezdrewna.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, w szczególności P.H.U. KOMPLEX